Welkom

Overstag Consulting gelooft dat verandering bijdraagt aan continue ontwikkeling en verbetering. Overstag gaan staat synoniem voor het wijzigen van koers tijdens het zeilen. Maar het is ook een metafoor voor veranderen. Mensen kunnen overstag gaan; door een nieuwe vaarroute te kiezen of ander gedrag te vertonen. Maar ook organisaties gaan overstag, zij veranderen van richting of gaan scherper aan de wind varen.

De missie van Overstag Consulting is om mensen en organisaties te helpen bij veranderingen. Zij werkt volgens het principe van voordoen, meedoen, nadoen en tenslotte zelf doen.

Overstag Consulting werkt op het snijvlak van veranderkunde en betalingsverkeer. Met een gestructureerde verbeter aanpak in combinatie met diepgaande kennis van betalingsverkeer levert zij concrete en meetbare resultaten. Overstag Consulting heeft een bewezen staat van dienst.