Categorie archief: Nieuwsarchief

Eerste gevolgen van SEPA zichtbaar: vaker pinnen in het buitenland

De totstandkoming van de Europese betaalruimte (SEPA) heeft het voor consumenten gemakkelijker gemaakt om in andere eurolanden met een Nederlandse pinpas te betalen, of om geld over te maken naar andere eurolanden. De pinpas wordt in het buitenland inderdaad meer gebruikt.

Maar betalingen náár het buitenland (bijvoorbeeld voor online aankopen) komen nog steeds weinig voor. Mogelijke verklaring hiervoor is dat (vaak ten onrechte) het beeld bestaat dat betalen naar het buitenland duurder, trager en minder gebruiksvriendelijk is dan binnen Nederland. Dit blijkt uit een recent onderzoek van DNB naar het betaalgedrag van consumenten. Lees verder op DNB.nl

Mobiel bankieren en betalen neemt vlucht

Mobiel bankieren heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en zal naar verwachting verder in populariteit toenemen. Dit relatief nieuwe bancaire kanaal biedt evenwicht tussen gebruiksgemak en noodzakelijke veiligheid. Het is belangrijk dat zowel banken als consumenten dit evenwicht goed blijven bewaken. Dit geldt eens te meer wanneer de functionaliteit van mobiel bankieren verder wordt uitgebreid.

Wat is mobiel bankieren?
Eén voor één hebben de banken in de afgelopen jaren een mobiel bankieren app voor de mobiele telefoon en de tablet geïntroduceerd. Deze innovatie maakt bankieren eenvoudiger en brengt de meest gebruikte bancaire dienstverlening dichter bij de consument. Zo kan een klant na een eenmalige registratie eenvoudig met zijn toegangscode het saldo bekijken en overboekingen doen naar bekende rekeningnummers. Sinds de introductie is mobiel bankieren in korte tijd enorm populair geworden. Inmiddels bankiert ongeveer één op de vier consumenten via een mobiele telefoon en wordt de app minimaal één keer per week gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB). Klik hier voor meer informatie bij dit onderwerp

Innovaties kunnen het gebruik van pinpas verder stimuleren

De meeste consumenten zijn van mening dat betalen met de pinpas hen het beste helpt bij het budgetteren, maar mensen in kwetsbare groepen vinden vooralsnog contant afrekenen handiger dan betalen met de pinpas. Een belangrijke reden is dat contant geld hen meer inzicht biedt in hun uitgaven dan de pinpas. Innovaties kunnen ertoe leiden dat ook deze mensen vaker met de pinpas betalen, bijvoorbeeld door consumenten direct na een betaling te laten zien hoeveel geld zij nog over hebben. Dit blijkt uit onderzoek van de DNB

Digitale portemonnees nemen plaats in van betaalpasjes

De komst van digitale portemonnees zorgt voor een verandering van de fysieke wereld; in de toekomst geen portemonnees en pasjes meer maar betalen via je digitale wallet in de supermarkt of bij de bezinepomp. Dit lijkt het gemak van kopers te bevorderen, kosten van verkopers te verlagen en de verkoopconversie te bevorderen.

Een digitale portemonnee is geen variant op de Chipknip waarbij in een fysieke drager een bepaalde digitale geldwaarde zit opgeslagen. Het gaat om een puur digitale dienst. De digitale portemonnee verbindt consumenten met hun bron van geldmiddelen via een mobiel apparaat om een betaling te doen bij een winkelier, horeca-exploitant of andere ondernemers. De bron van geldmiddelen is doorgaans een bankrekening, maar het kan ook een tegoed zijn bij een spaar- of loyaliteitsysteem of een tegoed bij een zogenaamde Payment Service Provider (PSP) zoals PayPal. Niet zo gek om als consument al je betaalpasjes, creditcards en wellicht ook klantenkaarten in één digitale portefeuille kwijt te kunnen! Maar zijn er ook voordelen of mogelijkheden voor ondernemers?

Voor ondernemers kan een digitale portemonnee interessant zijn als zij, dankzij de digitale portemonnees, in staat zijn om zowel voor, tijdens als na het afrekenen toegevoegde waarde kunnen bieden aan hun klanten. Met als gevolg een toename van conversie, klanttevredenheid en klantenbinding.

Kortom, digitale portemonnees hebben potentie voor zowel consumenten als verkopers als zij zowel online als offline betalingen mogelijk maken op een voor beide partijen eenduidige, simpele manier.

Bronvermelding: www.checkout.nl, 2014.

Bitcoin: vloek of zegen?

Bitcoin en andere crypto currencies zijn momenteel een hot topic. Het is een hype waar steeds meer ondernemers, overheden en burgers zich in verdiepen. Een crypto currency – of digitaal geld – lijkt op gewoon geld. Maar is het ook hetzelfde als gewoon geld?

Laten we eens nader kijken naar de functie van geld. De definitie van geld gaat er vanuit dat het voldoet aan drie eigenschappen: het moet een ruilmiddel zijn, een rekeneenheid en een oppotmiddel.
Geld als ruilmiddel betekent dat dit duurzaamheid vereist wanneer geld in de handel wordt gebruikt. Duurzaam geld minimaliseert verder de mogelijkheden van fraude.
Geld als rekeneenheid, wat wisselbaarheid vereist, opdat rekeningen in elk bedrag gemakkelijk kunnen worden verrekend.
Om bruikbaar te zijn als oplosmiddel moet geld gemakkelijk bewaard kunnen worden en op een later tijdstip opnieuw even gemakkelijk tevoorschijn kunnen worden gehaald. Ook moet het opgepotte geld, eenmaal weer tevoorschijn gehaald, een voorspelbaar gebruiksgemak leiden. Voldoet bijvoorbeeld Bitcoin aan deze drie criteria?

Duidelijk is dat Bitcoin – vooralsnog – slechts deels de functies van ‘gewoon’ geld bezit. Bitcoin is bij een beperkt aantal webshops en fysieke winkels te gebruiken als betaalmiddel. Maar voldoet vooralsnog niet aan de kwalificatie van ‘duurzaamheid’. Bovendien is Bitcoin fraudegevoelig blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden. Dan de functie van rekeneenheid. De koers van Bitcoin is bekend, wat helpt in het bepalen van de rekeneenheid. Verder zijn Bitcoins relatief eenvoudig om te wisselen in bijvoorbeeld Dollars of Euro’s. Tenslotte de oppotfunctie. Het is maar helemaal de vraag of Bitcoin in de toekomst tot een voorspelbaar gebruiksgemak leidt. Een en ander is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in crypto currencies.

De voorzichtige conclusie is dat Bitcoin – maar ook andere crypto currencies – de toets aan de eigenschappen van geld deels doorstaat. Tegelijkertijd zijn aspecten waar te nemen waar crypto currencies tekort schieten om als geld te kunnen worden gekwalificeerd. Tenslotte zorgen het speculatieve element, het beperkte toezicht en het ontbreken van een garantiestelsel voor veel onzekerheid.

Overstag Consulting beziet de verdere ontwikkelingen in crypto currencies met interesse maar adviseert voorlopig terughoudendheid bij het gebruik, speculeren of eventueel investeren in crypto currencies. Bitcoin en crypto currencies:een vloek of een zegen? De tijd zal het uitwijzen.

Overstag Consulting sponsort Amsterdamse voetbalvereniging

Vanaf 1 september 2013 is Overstag Consulting shirt sponsor bij de Amsterdamse voetbalvereniging Wilhemina Vooruit – Hortus Eendracht Doet Winnen (WV-HEDW). WV-HEDW is een van de oudste voetbalverenigingen van Amsterdam en bloeit als nooit te tevoren. Met een ontwikkelende jeugdafdeling is WV-HEDW een van de weinige voetbalverenigingen in Amsterdam dat nog een groeiend ledenaantal heeft.

Overstag Consulting is trots dat zij een bijdrage kan leveren aan deze prachtige voetbalvereniging.

Payment Services Directive 2.0 op komst

De Europese Commissie werkt momenteel aan de finale tekst voor de herziene versie van de Payments Services Directive (PSD). Een van de belangrijkste toevoegingen betreft het zogenaamde ‘Access to Accounts’.

De herziene PSD voorziet op een aantal gebieden wijzigingen:
– aanpassingen in de Directive die de implementatie van de PSD ten goede moet komen,
– aanpassingen die omissies uit de eerdere PSD moeten wegnemen,
– toevoegingen als gevolg van recente markt – en technologische ontwikkelingen op het gebied van e-payments en mobile payments,
– toegang tot rekening courant gegevens (Access to Accounts).

Deskundigen voorzien dat met name ‘Access to Accounts’ aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de huidige payments markt. Access to Accounts biedt Payment Service Providers nieuwe kansen. Voor banken zou deze wetgeving juist nadelige gevolgen kunnen hebben. Banken worden in de payments keten naar achteren geduwd en hun directe relatie met de klant komt daarmee onder druk te staan.

Meer weten over Access to Accounts? De payments consultancy Innopay organiseert een seminar over de interpretatie en gevolgen van deze nieuwe Europese wetgeving. Het seminar wordt in Brussel georganiseerd op 29 augustus a.s. Meer informatie over de inhoud van het programma en aanmelden voor het seminar treft u aan op: www.innopay.nl

Maatschappelijke organisaties bevestigen hun vertrouwen in het betalingsverkeer

Storingen, cyberaanvallen en de daaropvolgende onduidelijkheid en ongerustheid over betaaldiensten, zijn ongewenst en zeer vervelend voor consumenten, winkeliers en alle andere betrokkenen. Het elektronische betalingsverkeer blijft een veilige, betrouwbare en efficiënte manier van betalen. Banken, (web)winkeliers, MKB en consumenten hebben samen met de Nederlandsche Bank hun vertrouwen in het elektronische betalingsverkeer bevestigd tijdens een extra vergadering van de kerngroep Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (kerngroep MOB). Voor meer informatie klik hier.