Praktijk Cases

ABN AMRO

Opdracht: help ons bij het opstellen van een nieuwe afdeling.

Resultaat: advies en implementatie nieuwe payments afdeling.

Onderzoek gedaan naar het speelveld waarbinnen de nieuwe afdeling binnen de organisatie opereert. Deze informatie en de wensen van het management zijn in een plan vastgelegd. Vervolgens is samen met de medewerkers het nieuwe takenpakket vastgesteld.Tenslotte is een transformatie plan gemaakt om de oude afdeling te transformeren naar de nieuwe afdeling.

Rabobank

Opdracht: help ons de product kostprijs te verlagen.

Resultaat: 10% lagere kostprijs en een hogere klantwaarde.

De kostprijs van een e-betaalproduct is verlaagd door de opzet en inrichting van een testomgeving die productie incidenten voorkomt. Verder heeft de Straight Through Processing (STP) inrichting van een betaalstroom bijgedragen aan het verlagen van de kosten. Tenslotte advies gegeven om het percentage succesvolle aanmeldingen significant te verbeteren.

Fortis Bank Nederland

Opdracht: helpĀ ons bij de analyse van de invoering van SEPA in Europa en de impact van de voorgestelde tijdslijnen op Fortis Bank Nederland.

Resultaat: uitgewerkte scenario’s en advies over de inrichting van een nieuwe Europees incasso betaalproduct.