Onze aanpak

Onze klanten willen veranderen en wij willen onze klanten in beweging krijgen! Hiervoor gebruiken wij de volgende gestructureerde, no nonsense aanpak:
Stap 1: Definieer probleem en doelstelling
Stap 2: Analyseer de feiten
Stap 3: Bedenk de oplossing
Stap 4: Plan de uitvoering
Stap 5: Voer de oplossing uit
Stap 6: Check en borg

Binnen de aanpak hanteren we de volgende uitgangspunten:
– de klant voorop
– betekenis geven aan verandering
– optimaliseer processen van klant tot klant
– vermijd complexe oplossingen
– verbeter continue en gebaseerd op feiten
– maak verbeter doelstellingen concreet ee meetbaar
– betrek personeel actief bij veranderingen