Referenties

Amber van den Putte, Business Manager,  ABN AMRO

Niels Smidt heeft van 1 maart 2010 tot 1 januari 2011 de rol van product manager SEPA en de rol van strategy consultant vervult binnen de afdeling Market Infrastructure & Network Management, onderdeel van Operations NL, Payments, Cash & Cards (PCC).

Ik heb Niels leren kennen als een intelligente en stabiele persoonlijkheid, die op een zeer sociaalvaardige wijze de juiste snaren wist te raken. Niels heeft ruime kennis van betalingsverkeer, zowel nationaal als internationaal en heeft zeer goed strategisch inzicht, waarbij hij in staat is de wensen en meningen van diverse stakeholders te combineren om zo op soepele wijze een stap vooruit te maken. Niels is pro actief en geeft de juiste terugkoppeling binnen de gestelde tijdslijnen. Niels is een zeer gewaardeerde collega binnen het team geworden waarbij ik hoop in de toekomst nog eens samen te werken.’ 

 

Cock Bastian, Product Manager, Fortis Bank Nederland

‘Niels is een prettige persoonlijkheid, die zich makkelijk en snel aanpast aan zijn nieuwe omgeving. Hierbij geeft hij blijk van een hoge mate van organisatiesensitiviteit. Hij is integer in zijn benadering van en communicatie met opdrachtgever(s) en medewerkers op het uitvoerend niveau.

Zijn hoge mate van efficiency wordt vooral gekenmerkt doordat hij snel complexe materie analyseert. De kwaliteit staat daarbij voor hem centraal. Niels werkt zorgvuldig. Qua tijdsbeslag weet hij ook steeds het juiste evenwicht tussen beeldvorming en oordeelsvorming te vinden. Niels weet in zijn rol als facilitator de juiste vragen op het juiste moment te stellen. Bij de presentatie van zijn resultaten weet Niels, ook schriftelijk, de juiste ‘tone-of-voice’ te vinden. Zodoende levert hij begrijpbaar de gewenste toegevoegde waarde.’